Skovbegravelse

Furesø Kommune

Ved en skovbegravelse nedsættes urnen på en begravelsesplads i naturen i ikke-indviet jord

Som et alternativ til de traditionelle gravpladser, enten den kultiverede kirkegård, det åbne hav, kolumbarium eller urnemur, er det muligt at anlægge skovbegravelsespladser i naturen.

Det er kommunen, som formelt anlægger gravpladsen, hvorefter driften af denne kan udliciteres.

Et af formålene med begravelsespladser i skove er, at de skal være neutrale i forhold til religion. Jorden er dermed heller ikke indviet, som den er på en kirkegård.

Graven som en del af den naturlige skov

Tanken bag en skovbegravelsesplads er, at den skal være en del af den naturlige skov, og der må derfor ikke lægges blomster, sten, lys eller anden udsmykning over den enkelte urne.

Skovbegravelse_IV

Foreningen Løvfald står bag ideen og initiativet

Det er Foreningen Løvfald, der har taget initiativet til, at vi også i Danmark får muligheden for at blive begravet i skoven. Foreningen er blevet inspireret og har indhentet erfaring fra Tyskland, Schweiz og Holland. I Løvfalds oprindelige initiativ til skovbegravelsespladser, lægges der op til, at urnen nedsættes ved et træ (evt. et familietræ), hvorpå der fastgøres et lille messingskilt med en bogstavkode, der viser, hvor afdøde ligger. 

Lovændring om skovbegravelse

Folketinget vedtog den 22. maj 2008 en ændring i loven ‘Lov om begravelse og ligbrænding’. Ændringen indeholder blandt andet muligheden for at anlægge skovbegravelsespladser uden kapel. Hvad angår skovbegravelsespladser, lyder det i loven:

Kirkeministeren kan tillade anlæg af kommunale begravelsespladser. På sådanne begravelsespladser skal der af kommunen opføres mindst ét begravelseskapel, medmindre der alene skal ske urnenedsættelse på begravelsespladsen. Folkekirkens præster og præster i trossamfund uden for folkekirken kan foretage begravelse på pladsen

Lov om begravelse og ligbrænding

Skovbegravelse på kirkegården

Med baggrund i ovenstående lovændring, som omfatter skovbegravelsespladser uden for kirkegården og altså i ikke-indviet jord, har mange kirkegårde omlagt dele af kirkegården til skov eller skovprægede områder.

Danmarks første skovbegravelsesplads

Siden lovændringen i 2008 har også flere kommuner vist interesse for at tilbyde denne begravelsesform. Enkelte kommuner har været godt på vej med planerne, for eksempel Frederikshavn, Hedensted med flere, men uden at det er blevet til noget.

I Odense Kommune har man allerede haft en muslimsk gravplads og et sted til hedenske asatroende i flere år, og det er også her, at Danmarks første kommunale skovbegravelsesplads åbnede i marts 2014. Begravelsespladsen ligger i den kommunalt ejede Kohaveskov med adresse på Landkildevej 60 lidt uden for Odense.

Selve begravelsesområdet for den nye skovbegravelsesplads i Odense er et areal på 1 hektar med mulighed for på sigt at udvide pladsen til 3 hektar. Skovstykket, hvor pladsen ligger, blev tilplantet i 1945 med blandt andet ask, ahorn og eg, men indeholder desuden en del ældre egetræer, hvoraf nogle er mere end 100 år gamle.

Det er Odense Kommunes Kirkegårdskontor, der administrerer begravelsespladsen, hvor alle har mulighed for at købe en plads. Alle pladser udlægges som anonyme gravsteder på 1,0 m2, og der må kun nedsættes én urne i hvert gravsted. Fredningsperioden er 10 år, og gravstederne kan ikke fornys. Herudover gælder en række andre regler for skovbegravelsespladsen:

  • Gravstederne kan ikke reserveres.
  • Der kan ikke foretages urneflytning / -opgravning fra gravpladsen.
  • Der må ikke opsættes monumenter eller anden form for udsmykning, mindesmærker eller markering af gravstedet.
  • Der må ikke være anden beplantning end den for skoven naturligt forekommende.
  • Odense Kommunes Kirkegårdskontor afgør, hvor der kan erhverves gravsteder.
  • Der skal anvendes urner af biologisk nedbrydeligt materiale.
  • Der må ikke nedsættes aske uden urne.
  • Urnenedsættelser kan ikke overværes.
  • Urnenedsættelser skal foretages med marginal gravning og indvirkning på skoven.

Prisen for at erhverve et urnegravsted på Danmarks første skovbegravelsesplads svarer til prisen for en plads på anonym urnefællesplæne på Odense Kommunale Kirkegårde.

Se indslag om skovbegravelsespladsen hos TV2/Fyn