Begravelse/bisættelse i folkekirken

Trille Skjelborg

En folkekirkelig begravelse/bisættelse er en gudstjeneste, hvor ritualet indebærer jordpåkastelse, fadervor og velsignelse.

Er du medlem af folkekirken, har du ret til en ceremoni/højtidelighed med en præst tilstede. Den kirkelige ceremoni/højtidelighed afholdes oftest i en kirke eller i et kapel i det sogn, hvor afdøde hører til. Efter aftale med præsten kan ceremonien/højtideligheden eventuelt også afholdes et andet sted.

  • I 2016 blev der i folkekirken foretaget 43.776 kirkelige begravelser/bisættelser.
  • Det svarer til, at 82,9 procent af alle, der døde i Danmark i 2016, blev begravet/bisat under medvirken af en præst i folkekirken.
  • I 2016 blev der foretaget 7.184 begravelser/bisættelser uden gejstlig medvirken.
  • I 2016 blev det foretaget 715 begravelser/bisættelser, hvor der medvirkede en præst fra frimenigheder/andre trossamfund.

(Kilde: Kirkeministeriet og Danmarks Statistik)

Kirkelig begravelse/bisættelse

En kirkelig begravelse/bisættelse er en begravelseshandling, hvor en præst medvirker.

Det vil de fleste tilfælde være en præst i folkekirken, men kan også være en præst i et andet trossamfund.

De pårørende henvender sig til den præst, som de gerne vil have til at forestå begravelsen/bisættelsen. Kontakten til præsten kan også tages via kirkekontoret i det sogn, hvor begravelsen/bisættelsen ønskes afholdt eller via bedemanden.

Præsten er ansvarlig for begravelseshandlingen

Ved en kirkelig handling er præsten ansvarlig for begravelseshandlingens forløb. Præsten afholder typisk en samtale med de nærmeste pårørende for at høre deres og eventuelt afdødes egne ønsker til forløbet, herunder valg af salmer m.m. De pårørende fortæller samtidig præsten om afdøde med henblik på præstens forberedelse af, hvad der skal siges ved højtideligheden.

Tid og sted for begravelsen

En begravelse/bisættelse skal ifølge loven afholdes senest otte dage efter dødsfaldet. Begravelsen kan tidligst foregå, når der er udfyldt en dødsattest og en anmodning om begravelse/ligbrænding, hvor begravelsesmyndighedens tilladelse er givet.

Er du medlem af folkekirken, men ønsker at højtideligheden finder sted uden en præsts medvirken, er det vigtigt, at du har udtrykt dette skriftligt. Ønsker man at afholde begravelsen/bisættelsen i en kirke, selvom afdøde ikke var medlem af folkekirken, skal man have en speciel tilladelse fra den pågældende sognepræst.

Rettigheder som medlem eller ikke-medlem af folkekirken

Rettigheder Medlem Ikke medlem
Har man ret til at afholde en højtidelighed i en kirke? Ja Nej
Har man ret til at afholde en højtidelighed i et kapel (også i et kapel tilknyttet kirken)?  Ja  Ja
Har man ret til, at en præst medvirker ved begravelsen?  Ja  Nej
Har man ret til at blive begravet/få urnen sat ned på en kirkegård?  Ja Ja, kirkegården er for alle uanset trosretning og medlemskab eller ej. Prisen er dog oftest højere end for medlemmer.
Skal man betale kirkeskat (Gennemsnitligt 0,87 % af den skattepligtige indkomst, men kan være op til 1,5%)  Ja  Nej